ANACONDA EN HOATZIN

Een zeer bijzondere verschijning is de wurgslang Anaconda. De meeste exemplaren van deze slang hebben, als we geluk hebben de soort te zien, een afmeting van rond de meter. Ze zijn in het veld goed beschut door de “legerkleur” met donkere patronen. Ze zwemmen en koesteren zich in de zon langs de oever op stille plaatsen. Voedsel is vis, maar ook kleine zoogdieren. Afmetingen van 12 meter komen ook voor, zoals ik meemaakte langs een zijtak van de Orinoco-rivier. Varend met onze gids in Venezuela wist onze gids met zijn maat langs de oever deze reuzenslang in onze boot te brengen. Op een zandbank in de brede rivier hebben we het dier opgemeten. In het vervolg zal ik me niet meer lenen voor dergelijke escapades.

Makkelijker is de Zigeunervogel te spotten al varend in onze peddelboot op het meer van Chalalan. Hoe het meer is ontstaan is nog in discussie. Het is een ingesloten meandering van de Tuichi rivier of mogelijk is het door een inslag ontstaan. Er leven wel dezelfde soorten vissen in, inclusief de kaaimannen, de visotters, aalscholvers, kikkers en padden als in de rivier de Tuichi, een kilometer verderop.
Een broedende vogel rond het meer boven het water is de Hoatzin, een oervogel die nauwelijks kan vliegen. Dit gevederde dier met bijzondere kuif, ook wel Zigeunervogel genoemd heeft een wat onaangename geur. De eieren komen in een slordig nest, net boven het water. Bij gevaar, voordat een roofvogel aanvliegt, stort het kuiken zich in het water. Dit jong kan zich lange tijd onder houden. En onzichtbaar elders is het kuiken verderop in een afgelegen boom in het water met de stevige klauwen omhoog kunnen kruipen. Deze oervogel zou het best als een prehistorisch vogelreptiel kunnen worden beschouwd.

 

NIEUWE SOORTEN PLANTEN EN DIEREN

Om de paar jaar zijn er expedities in het weinig toegankelijke Amazonewoud. Telkens worden er door deze wetenschapsverkenningen nieuwe soorten planten en dieren geregistreerd. WNF publiceert over de toename van soorten en tegelijkertijd over de afname van leefgebieden met niet meer levende soorten; uitgestorven. Het klimaat speelt parten.

Dat is wat nu onze aandacht heeft, waarbij 3 landen daarin geen verdrag hebben ondertekend. De VS is het rijke land, Bolivia is het arme land dat zich onttrekt aan ondertekening samen met de andere 165 landen. Relativerend is het duidelijk dat wij misschien wel meer uitgestorven dieren en planten weten te noemen dan recente.
Tot de recente bewoners behoort ook de mens, die de factor is voor het verdwijnen van soorten.
Uw reisleider wil tonen door het gebied-bezoek hoe ongeschonden de Amazone nog is, hoe authentiek en hoe weinige mensen de gebieden bewonen.
Met verschillende indianenpopulaties, Tacana’s, Quecha’s zullen wij contacten hebben.

Mogelijk bezoeken wij ook het dorp San Miguel del Bala, een Communidad van de Tacana’ s. De verantwoordelijke hoofdman van de 4000 indianen in de verschillende plaatsen in het gebied nodigde me als enige Europeaan in 2017 uit de protestbijeenkomst bij te wonen. De bevolking is tegen de infiltratie van het gebied door de vanwege Moralis toegestane aanleg van de brug en de hoofdweg door de Amazone regio naar Peru. De aanleg betekent een “gratis” bouwen van brug en weg door China, met goedkeuring derhalve van de president, die een andere indianengroep vertegenwoordigt. Die is populair in het land sinds hij in het nationale voetbalteam floreerde, toen nog als cocaboer.
Ikzelf was enkele malen te gast in La Paz bij de ambtenaren van hem voor de bescherming van de te bezoeken gebieden.